Naujienų archyvas

Inovaciniai čekiai - verslo ir mokslo partnerystei

UAB "De Futuro" 2017 m. liepos 24 d. pasirašė dotacijos sutartį su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) projekto "Prototipo, naudojančio duomenų analizės ir statistinių metodų žmogaus būklei idenfikuoti iš kardiosignalų, sukūrimas" finansavimui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veikslų programos 1 prioriteto "Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas" priemonę Nr. 01.2.1-MITA-K-824 Inovaciniai čekiai. Projektui skiriama iki 2113,20 EUR projekto finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.

Šio projekto tikslas būtų sukurti prototipą, kuris leistų identifikuoti fizinę žmogaus būseną ir informuoti jį apie problemas, t.y. parinkti indikatorius ir metodus jiems suskaičiuoti iš kardiosignalų, atsižvelgiant į signalo kokybę ir sistemos greitaveiką, taip išvengiant rimtesnių kardiologinių problemų.

UAB "De Futuro" projekto metu numačiusi bendradarbiauti ir paslaugą įsigyti iš Baltijos pažangių technologijų instituto.