Naujienų archyvas

iVita žinomumo ir tinklų plėtra

Klasteris "iVita" 2017 m. vasario 1 d. pradėjo vykdyti projektą "iVita žinomumo ir tinklų plėtra (InterGates)" pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-833 „Inoklaster LT“.

Projekto tikslas - skatinti sveikatingumo klasterio "iVita" narių bendradarbiavimą, vykdant mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklas.

Projekto metu sveikatingumo klasterio iVita koordinatorius vykdys veiklas, susijusias su naujų narių pritraukimu, žinomumo/matomumo didinimu, įsitraukimu į tarptautinius tinklus, tarpusavio bendradarbiavimo, informacijos sklaida, ryšių gerinimu, klasterio gyvybingumo bei MTEP ir inovacijų veiklų skatinimu. Projektu siekiama padidinti klasterio iVita matomumą, narių skaičių, įsitraukti į tarptautinius tinklus bei kartu vykdyti MTEP veiklas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis : 2017-02-01  -  2019-01-31