Naujienų archyvas

LSU bendradarbiaus su Sveikatos apsaugos ministerija

   

 Vilniuje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos sporto universiteto (LSU). Pagrindinis sutarties tikslas – bendromis pastangomis skatinti Lietuvos gyventojų sveikatą stiprinantį fizinį aktyvumą. Tai nauja sritis Lietuvoje, nesiorientuojanti į aukšto lygio sporto pasiekimus, tačiau suteikianti galimybes kiekvienam gyventojui pagal jo fizinę būklę fizinio aktyvumo pagalba maksimaliai stiprinti sveikatą.

 Pasirašant sutartį dalyvavo l. e. p. sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis, LSU rektorius prof. habil. dr. Albertas Skurvydas, Studijų prorektorė prof. dr. Rasa Jankauskienė, Universiteto kanclerio pavaduotoja Sonata Rimdeikienė, Ministerijos atstovai. 
  
 
 „Apklausų ir tyrimų rezultatai apie Lietuvos gyventojų fizinį aktyvumą nedžiugina, todėl būtina apjungti Ministerijos ir Universiteto pastangas, rengiant fizinio aktyvumo stiprinimo programas, kurios yra svarbi sveikatos apsaugos dalis. Pirmiausia pasirašius bendradarbiavimo sutartį bus siekiama įtraukti LSU ekspertus į Ministerijos darbo grupes, komitetus ir kolegijas. Universitetas galės prisidėti rengiant teisės aktus, susijusius su Lietuvos gyventojų sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo skatinimu, pavyzdžiui, numatant privalomų kūno kultūros pamokų skaičiaus didinimą mokyklose. Manau, kad taip pat bus atsižvelgta į LSU atstovų siūlymus dėl fizinio aktyvumo stiprinimo, rengiant kitų metų bei vėlesnius ministerijos planus, bus numatomas asignavimų poreikis konkrečioms programoms. 2014—2020 metams yra numatyta Europos sąjungos struktūrinių fondų parama programai „Sveikata visiems“. Tikiu, kad Universitetas ir čia turės reikšmingų pasiūlymų“,- sakė sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis.

  Sutarties nauda įsitikinęs LSU rektorius. „Mūsų misija labai paprasta — tarnauti Lietuvos žmonėms. Fizinis aktyvumas − veiksmingiausias būdas puoselėti sveikatą ir bendrą savijautą, taip pat moksliškai įrodyta, kad jis svarbus protinei veiklai, padeda gerinti žmogaus atmintį. Šiuolaikinėje visuomenėje, kurioje dėl informacinių technologijų, transporto priemonių bei urbanizacijos yra dirbtinai suvaržomas fizinis krūvis, reguliarūs fiziniai pratimai ir judėjimas, sveiko gyvenimo įgūdžiai yra būtini. Skandinavai tai suprato jau palyginus seniai, o mes dar tik bandome žengti pirmuosius žingsnius. Daugelio Europos šalių patirtis rodo, kad apie dešimt procentų lėšų, skirtų gydymui, sutaupoma skatinant sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą,- teigė LSU rektorius prof. habil. dr. Albertas Skurvydas.
 
  Primename, kad Lietuvos sporto universitetas vienintelis mūsų šalyje rengia sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo specialistus. Studijų programoje „Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata“ studentai gilinasi į visuomenės sveikatos problemas, jų stebėseną ir sveikatos ugdymo metodikas bei jų taikymą. O nuo šio rudens LSU kartu su penkiomis Europos aukštosiomis mokyklomis studentus pakvies į naują tarptautinę studijų programą „Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena“ („European Bachelor in Physical Activity and Lifestyle“). Išskirtinė Lietuvoje studijų programa bus vykdoma anglų kalba ir rengs fizinio aktyvumo bei sveikos gyvensenos konsultantus-asmeninius trenerius. LSU dėsto geriausi sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo specialistai Lietuvoje. Daugelis dėstytojų yra sertifikuoti Europos lygmens sporto treneriai, turintys EREPS (European Register of Exercise Profesionals) kvalifikaciją, biologijos, visuomenės sveikatos arba ugdymo sričių mokslų daktarai, sertifikuoti individualių ar grupinių sveikatingumo pratybų treneriai.

 

Ryšių su visuomene skyriaus informacija