Naujienų archyvas

iVita klasteris pradėjo vykdyti naują ES projektą NoBoCap, skirtą medicinos prietaisų ir in vitro medicinos prietaisų sertifikavimui

 

Sveikatos technologijų klasteris „iVita“ kartu su kitais partneriais gavo finansavimą projekto „Notifikuotųjų įstaigų (NB) pajėgumų padidinimas“ įgyvendinimui pagal kvietimą: EU4H-2022-PJ-05 “Kvietimas teikti paraiškas remti padidintus notifikuotųjų įstaigų pajėgumus medicinos prietaisams”. Numatomos projekto išlaidos sieks daugiau nei 4,6 mln. EUR. Projekto veiklose dalyvaus 11 partnerių iš skirtingų šalių (Rumunijos, Belgijos, Airijos ir Lietuvos).

Projektas aprėps visą kvietimo apimtį, nes (1) įtrauks pagrindines pramonės suinteresuotąsias šalis, (2) užtikrins trumpalaikius ir ilgalaikius dalyvių mokymo tikslus, (3) įvertins esamus ir prognozuojamus rinkos poreikius ir visa tai (4) tiek MDR, tiek IVDR (in vitro diagnostikos medicinos prietaisams).

Projektu bus siekiama daryti teigiamą įtaką notifikuotų įstaigų pajėgumų problemoms, tiesiogiai mokant NB ir ATĮ (atitikties vertinimo įstaigų) darbuotojus apie trūkstamas ir būsimas technologijas, mokant per tarpininkus pramonės atstovus apie NB ir atitikties vertinimo įstaigų lūkesčius pateikti informaciją ir taip pasiekti rinką, kad būtų galima numatyti pajėgumus ir iš anksto apmokyti darbuotojus. Atitinkamai, šios iniciatyvos pagerins technines žinias NB, leidžiančias greitai pritaikyti naujas technologijas ir mažiau vėluoti medicinos prietaisų patvirtinimo procese, ir užtikrins, kad bus daugiau galimybių ir matomumo darbuotojams pereiti iš pramonės į NB, pritraukiant stiprius profesionalus. Dėl to pramonė ir NB sutrumpins techninių ir klinikinių vertinimų laiką, o NB pirmaus žmogiškųjų išteklių srauto pritraukime.

Atsižvelgdami į iniciatyvų sinergiją, esame įsitikinę, kad šis projektas bus labai naudingas tvariai ir kontroliuojamai paveikti notifikuotąsias įstaigas, atitikties vertinimo įstaigas, rinkos operatorius ir sveikatos priežiūros specialistus bei jų pacientus. Siūloma veikla prisidės prie notifikuotųjų įstaigų pajėgumų didinimo, taip pat prie rinkos dalyvių, ypač MVĮ, pasirengimo, ypatingą dėmesį skiriant in vitro diagnostikos medicinos prietaisams.