UAB „SatiMed“ e. komercijos modelio diegimas


UAB "Satimed" e.komercijos modelio diegimas

UAB „Satimed“kaip projekto vykdytojas nuo 2022 m. vasario mėn. 10 d. pradėjo vykdyti projektą „UAB "Satimed" e.komercijos modelio diegimas“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1130 pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 31 388,00 Eur, o projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama 23 541,00 Eur projektui skirtų finansavimo lėšų. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. Projektas įgyvendinamas nuo 2022 m. vasario mėn. 10 d. iki 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d.

COVID-19 neigiamai paveikė daugelį Lietuvos verslų, todėl norint pagreitinti ekonomikos atsigavimą projektu siekiama padėti įmonei įveikti pandemijos sukeltus padarinius, prisidėti prie įmonės verslumo, konkurencingumo skatinimo ir pajamų augimo. UAB "Satimed" sukūrė naujus gaminius - epigenetinius maisto papildus, o kad juos pateikti į numatytas rinkas reikalingas e.komercijos modelio diegimas, kuris padės parduoti naujus gaminius numatytose rinkose, pritraukti naujų vartotojų, sutrumpint tiekimo grandinė ir jiems sukurs didesnę pridėtinę vertę.

Projekto metu planuojama diegti e.komercijos modelį, kuris suteiks įmonei konkurencinį pranašumą ir prisidės prie eksporto skatinimo bei įmonės pajamų augimo.

Projekto tikslas - paskatinti įmonę diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą.  Projekto metu bus sukurtas ir įdiegtas e.komercijos modelis, orientuotas į klientų savitarną ir skirtas epigenetinių maisto papildų pardavimams didinti.

Projekto nauda: projekto įgyvendinimas leis sukurti naują skaitmenizavimo sprendimą, tai sukurs papildomą pridėtinę vertę, teigiamai paveiks įmonės verslumą, jos pajamų didėjimą bei įmonės augimą.

Įgyvendinus projektą ir įdiegus skaitmeninimo technologiją bei susijusius sprendimus, įmonė padidins savo pardavimų pajėgumus ir produktyvumą, greičiau ir kokybiškiau galės aptarnauti klientus, užtikrins lankstumą ir kokybę. Projektas stipriai prisidės prie įmonės darbo našumo, konkurencingumo augimo, inovacijų kūrimo bei diegimo gebėjimų stiprinimo.

 

Trumpa informacija apie projektą:

Projektas: UAB „SatiMed“ e.komercijos modelio diegimas

Projekto Nr.: 13.1.1-LVPA-K-860-01-1130 

Projekto veiklos:

E.komercijos modelio diegimas.