UAB "Fitodenta" MTEP biotechnologinių rezultatų komercinimas


UAB „Fitodenta“ kaip projekto vykdytojas kartu su partneriu Lietuvos sveikatos mokslų universitetu nuo 2020 m. liepos mėn. 1 d. pradėjo vykdyti projektą „UAB Fitodenta MTEP biotechnologinių rezultatų komercinimas“pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ir skirtos finansavimo lėšos – 99 999,35 Eur. Projektas įgyvendintas nuo 2022 m. liepos mėn. 1 d. iki 2021 m. rugsėjo mėn. 30 d.

Projektas priskiriamas prie sumanios specializacijos „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos" krypties ir „Pažangios taikomosios technologijos asmens bei visuomenės sveikatai" prioriteto.

Projekto tikslas - mokslininkų ir kitų tyrėjų sukurtų MTEP biotechnologinių rezultatų (odontologinio po-operacinio gydymo sistemos) komercinimas. UAB "Fitodenta" prototipinių produktų inovacijos esmė – selektyviai atrinktos augalinės kilmės veikliosios medžiagos ir jų perkėlimas į odontologijai ir burnos higienai skirtus produktus, kurie papildytų arba pakeistų antibiotikų ir tradicinių sintetinių vaistų vartojimą po odontologinių operacijų. Projekto metu buvo planuojama įgyvendinti sukurtų prototipų demonstravimo, bandomosios gamybos, vartotojų įvertinimo ir sertifikavimo veiklas. Pagrindinis šios technologijos produktų tikslas – mažinti prevencinį antibiotikų naudojimą odontologijoje, taip prisidedant prie bendro antibiotikų rezistencijos reiškinio mažinimo visuomenėje. Siekiama, kad nauji produktai taptų veiksmingais substitutais antibiotikams ir tradiciniams prieš-uždegiminiams vaistams (arba juos papildytų) po-operaciniuose odontologinio gydymo protokoluose, taip pat burnos higienoje. Projektas vykdomas kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu.

Projekto kuriama pridėtinė vertė ir nauda akivaizdi - naujų aukštųjų biotechnologijų diegimas, kuriant naujus odontologinius po-operacinio gydymo produktus, pagerins asmens bei visuomenės sveikatą bei mažins rezistenciją antibiotikams, kadangi pacientai galės rinktis saugius sertifikuotus augalinės kilmės terapinius preparatus, taip saugant savo sveikatą ir pagerinant po-operacinio gyjimo kokybę.

2021m. rugsėjo 30 d. pabaigus projektą UAB „Fitodenta“ įvykdė visas planuotas veiklas ir pasiekė visus užsibrėžtus tikslus. Projekto metu pagaminta odontologinė po-operacinė sistema (kapsulės ir oleogelis) ir odontologinė burnos priežiūros sistema (dantų pasta ir burnos skalavimo skystis ) šiuo metu rengiami registracijai medicinos prietaisų kategorijoje, rengiamasi atlikti papildomus klinikinius tyrimus. Artimiausiu metu šiuos produktus įmonė pristatys Vokietijos ir Austrijos rinkoms. Taip pat planuojama plėtra Šveicarijos ir JK rinkose.

Projekto rezultatai  padeda įgyvendinti svarbiausius ES politikos tikslus tokiose srityse kaip sveikata, ekonomikos augimas, senėjanti visuomenė ir darnus vystymasis.

 

Trumpa informacija apie projektą:

Projektas: UAB Fitodenta MTEP biotechnologinių rezultatų komercinimas

Projekto Nr.: 01.2.2-MITA-K-702-06-0010

Projekto veiklos: TPL 7-9 lygmens eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas