NoBoCap

 

Notifikuotųjų įstaigų (NB) pajėgumų padidinimas

Projekto pavadinimas: NoBoCap - Notified Body Increased Capacity

Finansuoja: Europos Sąjunga
Programa: EU4Health
Projekto Nr.: 101101269

Projekto trukmė:  2023-03-01- 2026-03-01

Pagrindinis projekto tikslas – greitai ir tvariai padidinti notifikuotųjų įstaigų (NB) pajėgumus.

Projektas inicijuotas ir parengtas: ROHEALTH - The Health and Bioeconomy Cluster 

Projekte dalyvauja 11 partnerių iš  Rumunijos, Belgijos, Airijos, Lietuvos, Graikijos:

P1: SGS BELGIUM NV (Belgium)

P2: SGS IRELAND LIMITED (Ireland)

P3: TECHNOLOGICAL UNIVERSITY DUBLIN (Ireland)

P4: UNIVERSITEIT GENT (Belgium)

P5: UAB DE FUTURO/iVITA (Lithuania)

P6: HBIO (Greece)

P7: ALTFACTOR (Romania)

P8: EU4HEALTHSOLUTIONS (Belgium)

P9: MEDVIA (Belgium)

P10: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” (Romania)

Projekto tikslai: padidinti notifikuotųjų įstaigų pajėgumus, įtraukiant pagrindines pramonės suinteresuotąsias šalis, įgyvendinant numatytus trumpalaikius ir ilgalaikius dalyvių mokymus, įvertinant esamus ir prognozuojamus rinkos poreikius bei užtikrinant aukštą nešališkumo lygį, atliekant tiek medicinos prietaisų, tiek in vitro diagnostikos medicinos prietaisų atitikties vertinimo procedūras. 

Atitinkamai dėl šių iniciatyvų bus pagilintos notifikuotųjų įstaigų techninės žinios, leisiančios greitai pritaikyti naujas technologijas ir, to pasėkoje, greičiau atlikti sertifikavimo procesus.

Įgyvendinant projektą bus suteiktas tvirtas profesinis pasirengimas ir žinios darbuotojams iš pramonės sektoriaus, kad jie atitiktų notifikuotų įstaigų keliamus reikalavimus, taip sukuriant darbuotojams didesnes karjeros galimybes pakeisti darbo pobūdį.

Projekto metu įgyvendinti įsipareigojimai padės pramonės suinteresuotosioms šalims ir notifikuotosioms įstaigoms sutrumpinti techniniams ir klinikiniams vertinimams skirtą laiką, be to, notifikuota įstaiga galės lengviau rasti kvalifikuotų žmogiškųjų išteklių.

Projektas turės didelį poveikį kuriant naujas darbo vietas, identifikuojant trūkumus bei suteikiant lengvesnį paslaugų pasiekiamumą visos ekosistemos dalyviams: notifikuotoms įstaigoms, atitikties vertinimo įstaigoms (angl.CAB), rinkos dalyviams ir sveikatos priežiūros specialistams bei jų pacientams.

Daugiau informacijos: https://nobocap.eu/

#Qualify2Certify #NoBoCap #EU4Health  #HaDEA