Sveikatingumo klasterio iVita konkurencingumo didinimas bei plėtra

Projektą finansuoja:
1406612603_0_europs_saj-95de52c5417084ca47c005ba4440d958.png
Plačiau
„Sveikatingumo klasterio iVita konkurencingumo didinimas bei plėtra", projekto Nr. VP2-1.4-ŪM-01-K-01-010
 
Veiksmų programa:VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Prioritetas:VP2-1 Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Uždavinys: VP2-1.4 Pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą MTTP srityje
Priemonė: VP2-1.4-ŪM-01-K Inoklaster LT
Projektas finansuojamas iš Europosregioninės plėtros fondo lėšų
 
Nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. UAB "De Futuro" įgyvendina iš ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Sveikatingumo klasterio iVita konkurencingumo didinimas bei plėtra".
Projektas yra skirtas sveikatingumo klasterio iVita konkurencingumo didinimui bei plėtros skatinimui. Projektas atitinka klasterio plėtros strategiją bei tiesiogiai siejasi su klasterio iVita veikla. Projekto poreikį sąlygojo klasterio narių ankstesnio bendradarbiavimo veikla.

Projekto uždaviniai:
1. Suformuoti žinių bazę, reikalingą klasterio veiklos plėtojimui;
2. Padidinti klasterio narių skaičių;
3. Padidinti plėtros gebėjimus bei vidinius/išorinius bendradarbiavimo ryšius.
 
 
 
Daugiau informacijos teirautis:
Diana Vertelkienė
Tel. +370 612 75388
El.paštu: diana@defuturo.lt