UAB „SatiMed“ eksporto rinkų plėtra ir stiprinimas


Dalyvavimas tarptautinėse parodose – prasminga investicija, skatinanti įmonių pažangą, technologijų diegimą ir eksporto rinkų plėtrą

Lietuvos biotechnologijų sektoriaus įmonių augimui labai svarbu kasmet didinti eksporto apimtis, todėl dalyvavimas tarptautinėse parodose ypač aktualus, siekiant įmonės pelningumo didinimo tikslų, technologinės pažangos ir ieškant naujų galimybių verslo plėtrai.

UAB „SatiMed“ dalyvaudama įvairiose tikslinėse tarptautinėse parodose neabejoja, kad tai prasminga investicija, kuri suteikia galimybę pristatyti įmonės veiklą, įmonės unikalius biotechnologinius gebėjimus, susitikti su esamais klientais ir partneriais, susipažinti ir su naujausiomis medicinos, kosmetikos ir funkcinio maisto technologijų inovacijomis. Tai puiki proga įmonei iš arti įvertinti konkurentų pažangą, atlikti naujų klientų paiešką bei apsilankyti parodos metu vykstančiuose specializuotuose seminaruose.

Tuo tikslu UAB „SatiMed“ 2019 m. pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „SatiMed“ eksporto rinkų plėtra ir stiprinimas“ pagal Lietuvos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma sudaro 87 476,00 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projektas skirtas įmonės turimos eksporto pozicijos išlaikymui, stiprinimui ir plėtrai, dalyvaujant 2019-2020 metų tarptautinėse parodose, kuriose bus pristatoma pagal paties pareiškėjo technologinius patentus ir licenzijas pagaminti produktai, skirti sveikai gyvensenai. UAB „SatiMed" didžiąją dalį produkcijos eksportuoja į JAV, todėl labai svarbu toliau stiprinti pozicijas didžiausioje pasaulinėje rinkoje, o taip pat ieškoti naujų rinkų Europos Sąjungoje.

 

Trumpa informacija apie projektą:

Projektas: UAB „SatiMed“ eksporto rinkų plėtra ir stiprinimas

Projekto Nr.: 03.2.1-LVPA-K-801-05-0012

Projekto veiklos:

Įmonės ir jos produkcijos pristatymas Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose  vykstančiose tarptautinėse parodose.