Sveikatingumo klasterio iVita konkurencingumo didinimas bei plėtra (II etapas)

Projektą finansuoja:
1406612603_0_europs_saj-95de52c5417084ca47c005ba4440d958.png
Plačiau
"Sveikatingumo klasterio iVita konkurencingumo didinimas bei plėtra (II etapas)", projekto Nr. VP2-1.4-ŪM-01-K-02-005
 
Veiksmų programa:VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Prioritetas:VP2-1 Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Uždavinys: VP2-1.4 Pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą MTTP srityje
Priemonė: VP2-1.4-ŪM-01-K Inoklaster LT
Projektas finansuojamas iš Europosregioninės plėtros fondo lėšų
 
Nuo 2014 m. gegužės mėn. UAB „De Futuro“ įgyvendina iš ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą " Sveikatingumo klasterio iVita konkurencingumo didinimas bei plėtra (IIetapas)".
Projektas yra skirtas sveikatingumo klasterio iVita konkurencingumo didinimui bei plėtros skatinimui. UAB „De Futuro“, vykdydama projektą, sieks atlikti tyrimus, kurių reikia klasterio plėtojimui, klasterio rinkodaros, skirtos naujiems klasterio nariams pritraukti, organizuos seminarus, renginius siekdama skatinti klasterio narius keistis žiniomis, patirtimi ir įgūdžiais, stiprinti klasterio vidinius ir išorinius bendradarbiavimo įgūdžius. Klasterio nariai planuoja sukurti keletą inovatyvių produktų - streso valdymą, fizinį aktyvumą ir socialinės sąveikos vertinimą apimančią sistemą; sveikatingumo darbovietėje ir už jos ribų skatinimo sistemą; sistemą, skirtą vaikų trachikardijai identifikuoti ankstyvoje ligos pasireiškimo fazėje. Planuojamas sukurti produktas (sistema) apims tris automatizuotus komponentus/ subsistemas - dėvimą jutiklių tinklo modulį, vartotojo įrenginių sąsajos modulį ir sveikatingumo valdymo serverio modulį, kurie užtikrins gyvybiškai svarbių vartotojo parametrų stebėseną, informavimą apie vartotojo būklę, apdorojimo metodų taikymą ir realiu laiku keitimosi informacija sistemos viduje. Sistemos moduliniai komponentai leis automatizuoti sveikatingumo valdymo procesus, minimizuos sveikatos specialistų intervencijos poreikį.
 
Daugiau informacijos teirautis:
Diana Vertelkienė
Tel. +370 612 75388
El.paštu: diana@defuturo.lt