Narystės nauda

Kodėl verta tapti sveikatos technologijų klasterio iVITA nariu?         

1. Bendri renginiai ir susitikimai žinių ir kompetencijos sklaidai, komunikacijai:

  • klasterio nariai turi galimybę išgirsti ir perimti kitų įmonių gerąją praktiką bei ją pritaikyti savo įmonėje;
  • galimybė inicijuoti bendrus projektus ir verslo veiklas, susijusias su pirkimais, tiekimu ar kita dominančia veiklos sritimi;
  • organizacijų veiklos proceso gerinimas (susitikimai vyksta rotacijos principu vis pas kitą klasterio narį);
  • konsultacijos susidūrus su bet kokia kasdieninės veiklos problema (pvz.: išleidus naują produktą reikia konsultacijos dėl produkto ženklinimo reikalavimų).
2. Dalyvavimas parodose jungtiniame stende, mažinant įmonės kaštus;
3. Formuojamas teigiamas Jūsų organizacijos įvaizdis (viešieji ryšiai) per partnerystę ir bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis;
4. Buvimo klasteryje išnaudojimas viešoje erdvėje, reklamos priemonėse nuosavai komunikacijai vykdyti;
5. Aktualios informacijos pasidalinimas ir bendradarbiavimas tarp klasterio narių, pasinaudojant bendromis komunikavimo priemonėmis;
6. Galimybė kartu generuoti naujas ES projektų idėjas, parama iš patyrusių projektų vykdytojų, lengvesnis partnerių pasiekiamumas ir pasitikėjimas, glaudžiai bendraujant tarpusavyje formuojasi ir naujų verslo galimybių idėjos;
7. Bendros rinkodaros priemonės bei išlaidos kartu sukurtų sveikatingumo prekių ir paslaugų viešinimui;
8. Sveikatos technologijų klasteris iVita yra aktyviai veikiantis ir žinomas kaip geros praktikos pavyzdys, tai gali teigiamai įtakoti naujų paraiškų ES finansavimui gauti patvirtinimą (sveikatos technologijų klasteris iVita Lietuvoje pristatomas tarp geriausių pavyzdžių);
9. Klasterio žinomumas/matomumas Lietuvoje ir tarptautiniu lygiu (šiuo metu klasterio koordinatorius stengiasi didinti žinomumą visomis įmanomomis priemonėmis);
10. Pažinčių rato didinimas: galimybė pasinaudoti pažintimis tarp klasterio narių ūkio subjektų jų turimų ryšių tinkle;
11. Galimybė klasterio nariams dalyvauti įvairiuose mokymuose/seminaruose sumažintais kaštais (pvz.: galimybė organizuoti grupinius mokymus su išoriniu ekspertu/specialistu, pasikviečiant dalyvauti kitus narius specifiniame tam tikros srities seminare);
12. Bendra klasterio infrastruktūra ir kompetencijų centras jūsų darbuotojų mokymams bei švietimui;
13. Įvairios viešinimo priemonės apie klasterį, tokiu būdu formuojant teigiamą įvaizdį apie Jūsų organizaciją ir bendrą partnerystę su kitomis įmonėmis;
14. Gerai ir naudingai praleistas laikas siekiant bendro tikslo – visuomenės sveikatinimo.