Narystės nauda

Kodėl verta tapti sveikatingumo klasterio IVITA nariu?         

1. Bendri renginiai ir susitikimai žinių ir kompetencijos sklaidai, komunikacijai:

  • klasterio nariai turi galimybę išgirsti ir perimti kitų įmonių gerąją praktiką bei ją pritaikyti savo įmonėje;
  • galimybė inicijuoti bendrus projektus ir verslo veiklas, susijusias su pirkimais, tiekimu ar kita dominančia veiklos sritimi;
  • organizacijų veiklos proceso gerinimas (susitikimai vyksta rotacijos principu vis pas kitą klasterio narį);
  • konsultacijos susidūrus su bet kokia kasdieninės veiklos problema (pvz.: išleidus naują produktą reikia konsultacijos dėl produkto ženklinimo reikalavimų).
2. Dalyvavimas parodose jungtiniame stende, mažinant įmonės kaštus;
3. Formuojamas teigiamas Jūsų organizacijos įvaizdis (viešieji ryšiai) per partnerystę ir bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis;
4. Buvimo klasteryje išnaudojimas viešoje erdvėje, reklamos priemonėse nuosavai komunikacijai vykdyti;
5. Aktualios informacijos pasidalinimas ir bendradarbiavimas tarp klasterio narių, pasinaudojant bendromis komunikavimo priemonėmis;
6. Galimybė kartu generuoti naujas ES projektų idėjas, parama iš patyrusių projektų vykdytojų, lengvesnis partnerių pasiekiamumas ir pasitikėjimas, glaudžiai bendraujant tarpusavyje formuojasi ir naujų verslo galimybių idėjos;
7. Bendros rinkodaros priemonės bei išlaidos kartu sukurtų sveikatingumo prekių ir paslaugų viešinimui;
8. Sveikatingumo klasteris iVita yra aktyviai veikiantis ir žinomas kaip geros praktikos pavyzdys, tai gali teigiamai įtakoti naujų paraiškų ES finansavimui gauti patvirtinimą (sveikatingumo klasteris iVita Lietuvoje pristatomas tarp geriausių pavyzdžių);
9. Klasterio žinomumas/matomumas Lietuvoje ir tarptautiniu lygiu (šiuo metu klasterio koordinatorius stengiasi didinti žinomumą visomis įmanomomis priemonėmis);
10. Pažinčių rato didinimas: galimybė pasinaudoti pažintimis tarp klasterio narių ūkio subjektų jų turimų ryšių tinkle;
11. Galimybė klasterio nariams dalyvauti įvairiuose mokymuose/seminaruose sumažintais kaštais (pvz.: galimybė organizuoti grupinius mokymus su išoriniu ekspertu/specialistu, pasikviečiant dalyvauti kitus narius specifiniame tam tikros srities seminare);
12. Sveikatingumo klasterio iVita naujienlaiškis, kuriame galite skelbti savo informaciją;
13. Įvairios viešinimo priemonės apie klasterį, tokiu būdu formuojant teigiamą įvaizdį apie Jūsų organizaciją ir bendrą partnerystę su kitomis įmonėmis;
14. Gerai ir naudingai praleistas laikas siekiant bendro tikslo – visuomenės sveikatinimo.