Misija, vizija ir tikslai

 
  Misija. Kodėl mes esame?
       
           
 

Kartu kuriame, palaikome ir skatiname sveikatos technologijų ir biotechnologijų žinių pasidalijimą, inovacijas, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vykdymą, tinklų kūrimą ir bendradarbiavimą fokusuojantis į visuomenės sveikatos sektorių ir jo dalyvius.

       
           
 
  Vizija. Kuo mes norime būti?
       
           
 

Tapti darniu, dinamišku ir konkurencingu sveikatos technologijų klasteriu Europoje, kuris sąveikauja su visuomenės sveikatos sektoriumi ir yra atpažįstamas nacionaliniu bei tarptautiniu lygmeniu.

       
           
 
  Tikslai. Kad klasterio viziją taptų realybe, išsikėlėm sau tokius tikslus:
       
           
 
 • Tiesioginės ekonominės naudos siekimas klasterio veikloje dalyvaujančioms įmonėms pasinaudojant įvairiais klasterio disponuojamais įrankiais, tokiais kaip žinių bazė, kompetencija, pardavimų platforma ir pan.;
 • Kaupti žinių bazę, reikalingą klasterio plėtrai, MTEPI veikloms, kito įvairaus pobūdžio bendroms veikloms vykdyti ir šia žinių baze dalintis klasterio viduje;
 • Kaupti įvairiapusišką kompetenciją bei ja dalintis klasterio viduje susitikimų, seminarų ir konsultacijų pavidalu;
 • Didinti klasterio narių konkurencingumą rinkoje pasinaudojant sukaupta žinių baze, diversifikuota kompetencija, vykdant vidinius projektus ir pasinaudojant kitais klasteriui prieinamais įrankiais;
 • Kurti naują pridėtinę vertę pasinaudojant klasteryje sukauptomis žiniomis ir kompetencija, vystant naujus produktus / paslaugas ar suteikiant naujų savybių esamiems;
 • Bendro klasterio prekinio ženklo sukūrimas, leidžiantis lengvai pozicionuoti naujus ar esamus klasterio narių produktus perteikiant aiškią ir suprantamą žinutę vartotojams apie produktų pobūdį, vertę, kokybę ir pan.;
 • Bendros pardavimų platformos, apimančios pardavimų tinklus, e-prekybos įrankius, rinkodaros įrankius ir informacinius įrankius, sukūrimas;
 • Mokslinių tyrimų, reikalingų naujai pridėtinei vertei sukurti išvystant naujus produktus ar suteikiant išskirtines savybes esamiems, vykdymas;
 • Informacijos sklaida siekiant informuoti visuomenę, verslą bei valstybę apie klasterio veiklą ir jos rezultatus taip didinant klasterio žinomumą ir pripažinimą;
 • Mechanizmo, sudarančio sąlygas individualiems klasterio nariams ar jų grupėms teisingai pasirinkti individualius projektus, sukūrimas;
 • Bendrų projektų, skirtų klasterio plėtrai, naujų produktų kūrimui ar esamų patobulinimui, vykdymas;
 • Išorinių investicijų klasterio plėtrai, naujų produktų kūrimui ar MTEPI veikloms vykdyti pritraukimas;
 • Tikslinės klasterio plėtros vykdymas siekiant pritraukti svarbius vertės grandinės dalyvius, padidinti klasterio žinių bazę, išplėsti kompetencijos ribas ar vykdyti įvairiaus pobūdžio projektus;
 • Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis vykdant MTEP veiklas, užsakant reikalingus mokslinius tyrimus, skatinant studentų verslumą ir dalinantis verslo bei mokslo žiniomis;
 • Bendradarbiavimas su kitomis klasterinėmis struktūromis.
       
   
 
  Mūsų vertybės:
       
           
 

•  Profesionalumas (mes gebame sistemingai ir efektyviai teikti žinias skirtingų kompetencijų bendruomenei);

•  Patikimumas (mes pasižymime srities išmanymu, įgūdžių ir patirties turėjimu);

•  Pasitikėjimas (mes išpildome pažadus ir pateisiname lūkesčius).