Naujienų archyvas

Konferencija „Lietuvos mokslas ir pramonė 2016: sveikatos technologijos kaip Lietuvos konkurencinis pranašumas pasaulio inovacijų ekonomikoje“

Tarptautinė konferencija „Lietuvos mokslas ir pramonė 2016: sveikatos technologijos kaip Lietuvos konkurencinis pranašumas pasaulio inovacijų ekonomikoje“ vyks balandžio 29 d. 9 val. Kauno technologijos universiteto „Santakos“ slėnyje (K. Baršausko g. 59, Kaunas). Konferencijos tikslas – aptarti sveikatos technologijų sektoriaus perspektyvas Lietuvoje.

„Lietuvos mokslas ir pramonė“ – tai kasmetinė tarptautinė konferencija, kurioje aptariami esminiai šalies pramonės ir ekonomikos vystymosi, technologinės pažangos plėtros politikos ir strategijos klausimai. Konferencija pakvies dalintis požiūriais ir įžvalgomis skirtingų sričių – mokslo, verslo ir politikos – ekspertus, atvers kelius bendradarbiavimui bei bendriems sprendimams.

Šių metų konferencijos tema – „Sveikatos technologijos kaip Lietuvos konkurencinis pranašumas pasaulio inovacijų ekonomikoje“ pakvies Lietuvos ir kitų šalių tyrėjus, verslo ir politikos ekspertus dalintis įžvalgomis apie sveikatos technologijų sektoriaus perspektyvas Lietuvoje.

Konferencijos kalbos - lietuvių / anglų.

Sveikatos technologijos apima biotechnologijų,  biomedicininės inžinerijos ir biomedicinos mokslinius tyrimus, t.y. nuo fundamentalių žinių gavimo iki technologijų kūrimo ir jų taikymo klinikinėje praktikoje. Apjungus biotechnologijų, biomedicininės inžinerijos ir biomedicinos tyrimus yra sukuriama pilna vertės grandinė, leidžianti sistemiškai diagnozuoti ir gydyti ligas. Taip pat  apjungiamas didelis mokslininkų bei rinkos potencialas, užtikrinantis svarbių tyrimų plėtrą ir vystymą ateityje.

Sveikatos technologijų rinkos plėtra Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, pastaraisiais metais yra labai sparti. Regeneracinė medicina, biomedicininė inžinerija, sveikatos informacinės technologijos bei biotechnologijos yra sritys, kurios paskutiniais metais augo ypač sparčiai ir užima vis didesnę dalį rinkos visoje Europoje.  Lietuvos biotechnologijų įmonių kiekis, kurių prieaugis paskutiniais metais sudarė 18,5% (27 įmonės 2010 m., 32 – 2013 m.), užtikrina spartų biotechnologijų rinkos augimą Lietuvoje. Tam įtakos turėjo ir 73,3% siekęs biotechnologijų įmonių pajamų augimas nuo 75 mln. EUR 2010 m. iki 130 mln. EUR 2013 m. Biotechnologijose investicijos laikotarpiu nuo 2010 m. iki 2013 m. augo 22%, nuo 3,688 mln. EUR 2010 m. iki 4,502 mln. EUR 2013 m. Biomedicininės inžinerijos srities įmonių veiklos pajamos paskutiniaisiais metais augo daugiau nei 30%. 2010 m. įmonių pajamos siekė 114 milijonų EUR, o 2013 m. jau – 150 milijonų EUR. Investicijos į mokslą lyginant su 2010 m. padidėjo daugiau nei 5 kartus (4,055 mln. EUR 2010 m., ir 19,21 mln. EUR 2013 m.). Lietuvos medicinos įmonėse 2010 m. pajamos augo 36%, 2010 m. siekė 196 mln. EUR, o 2013 m. – 268 mln. EUR. Lyginant su 7% įmonių kiekio augimu (2010 m. veikė 2009 įmonės, o 2013 m. – 2161 įmonė), pajamų augimas yra žymus. 2012 m. Europos sveikatos informacinių technologijų rinkos vertė siekė beveik 12 mlrd. EUR. 2012 m. Lietuvos informacinių technologijų rinka siekė 67 mln. EUR, o 2013 m. augo iki 78 mln. EUR. Laikotarpiu nuo 2010 m. iki 2013 m. darbuotojų skaičius išaugo daugiau nei 2 kartus. Yra keletas nemažų įmonių (pvz. Intermedix, Sofneta), kurios sėkmingai plėtojasi ir užima vis didesnę rinkos dalį. Apibendrinant visus statistinius duomenis galima teigti, jog sveikatos technologijų srityje Lietuva sparčiai plečiasi ir auga, tad sėkmingai vejasi net ir labiausiai išsivysčiusias ES šalis.

Lietuva, lyginant su kitomis šalimis, yra pirmaujanti Europoje specialistų (įskaitant mokslininkus ir tyrėjus) kiekiu sveikatos technologijų srityje. Daugiausia specialistų sveikatos technologijų srityje parengia Vilniaus, Kauno technologijos ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetai. Lietuvoje sutelktas didelis sveikatos technologijų sektoriaus mokslinis potencialas naudojasi integruotų studijų, mokslo ir verslo centrų (slėnių) „Santaka“ ir „Santara“ moksline infrastruktūra. Lietuva turi pakankamai potencialo užimti vis didesnę sveikatos technologijų Europos rinkos dalį ir konkuruoti su labiausiai išsivysčiusiomis rinkomis pasaulyje.

Konferencijos "Lietuvos mokslas ir pramonė 2016" dalyviai – sveikatos technologijų srities ekspertai, mokslininkai, politikai bei verslo įmonių atstovai:

  • aptars Valstybės politiką ir priemones stiprinant sveikatos technologijų verslo ir mokslo sektorius Lietuvoje;
  • dalinsis tarptautine patirtimi;
  • pristatys  „Sveiko senėjimo mokslo ir technologijų ekscelencijos centro (HEALTH-TECH)" iniciatyvą.

Konferencija „Lietuvos mokslas ir pramonė 2016: sveikatos technologijos kaip Lietuvos konkurencinis pranašumas pasaulio inovacijų ekonomikoje“ - tai puiki galimybė susitelkti diskusijai, kuri įgalintų ugdyti bendrą supratimą bei plėtoti įvairių sričių ekspertų bendradarbiavimą sveikatos technologijų plėtros klausimais.

 

Daugiau informacijos: http://ktu.edu/lt/lmip/faktai/