Naujienų archyvas

Seminaras „Rezultato ir vertybių formavimas pagal CAGR“

2019 m. sausio 17-18 d. įvyko sveikatingumo iVita klasterio 2-jų dienų renginys „Rezultato ir vertybių formavimas pagal CAGR“. Seminarą „Rezultato ir vertybių formavimas pagal CAGR“ klasterio nariams vedė renginio lektorius Donaldas Duškinas. Antroji renginio diena buvo skirta sveikatingumo klasterio iVita veiklos apžvalgai, pristatymui, parodų ir tarptautinių konferencijų informacijai, naujų sveikatingumo programų pristatymui, klasterio narių bendrų klausimų aptarimui, MTEPI veiklų žinių pasidalijimui. Taipogi surengtos antrosios dirbtuvės tema: „Inovacijų kūrimas“, kurių moderatorius buvo Gytis Junevičius, atstovas iš LIC.

Sveikatingumo klasteris "iVita" 2017 m. vasario 1 d. - 2019 m. sausio 31 d. vykdo projektą "iVita žinomumo ir tinklų plėtra (InterGates)" Nr.01.2.1-LVPA-K-833-01-0001 pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-833 „Inoklaster LT“.

Projekto tikslas - skatinti sveikatingumo klasterio "iVita" narių bendradarbiavimą, vykdant mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklas.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.