Mobilių sveikatos sistemų ,skirtų asmeniui valdyti aerobinės ištvermės krūvį ir gauti e-konsultacijas, sukūrimas (HRV workout)

„Mobilių sveikatos sistemų ,skirtų asmeniui valdyti aerobinės ištvermės krūvį ir gauti e-konsultacijas, sukūrimas (HRV workout)“
 
Projekto Nr. J05-LVPA-K-01-0076
Projekto data: 2017/03/01-2019/02/28
Priemonė: Intelektas LT
 
UAB „De Futuro“ kaip projekto vykdytojas kartu su partneriu Lietuvos sporto universitetu nuo 2017 m. kovo mėn. 1 d. pradėjo vykdyti projektą „Mobilių sveikatos technologinių sistemų, skirtų asmeniui valdyti aerobinės ištvermės krūvį  ir gauti e-konsultacijas, sukūrimas (HRVworkout)“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.  J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“.
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 161 532,28 Eur, o projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama 141 011,81 Eur projektui skirtų finansavimo lėšų. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektas bus įgyvendinamas nuo 2017 m. kovo mėn. 1 d. iki 2019 m. vasario mėn. 28 d.
Projektas priskiriamas prie sumanios specializacijos „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos" krypties ir „Pažangios taikomosios technologijos asmens bei visuomenės sveikatai" prioriteto.
Projektas spręs svarbias asmeninės ir visuomenės sveikatos priežiūros problemas ir iššūkius – lėtinių neinfekcinių ligų ir nutukimo mažinimas, skatinant saugų ir efektyvų fizinį aktyvumą išmaniųjų mobilių sveikatos technologijų pagalba.
Lietuvoje dėl mažėjančio gimstamumo ir didėjančios emigracijos gyventojų skaičius 1997–2010 metais nuolat mažėjo, o šalies gyventojų struktūra kito senėjimo link – nuo 2001 m. iki 2014 m. vaikų iki 14 metų amžiaus skaičius šalyje sumažėjo 37,4 procento, o vyresnių negu 65 metų amžiaus gyventojų skaičius per tą patį laikotarpį padidėjo 13,8 procento. 2014 m. 17,4 procento visų Lietuvos gyventojų sudarė vyresni kaip 65 metų amžiaus asmenys. Dėl gyventojų populiacijos senėjimo didėjo lėtinių neinfekcinių ligų lyginamasis svoris šalies gyventojų sergamumo ir mirtingumo struktūroje ir atitinkamai didėjo šiems sveikatos sutrikimams gydyti ir ligonių slaugai reikalingų žmogiškųjų ir finansinių išteklių poreikis.
Kita svarbi problema, kad Lietuvoje visiškai nesportuoja ir nesimankština net apie 44 procentus gyventojų (ES valstybių narių vidurkis – 39 procentai). Gyventojų fizinio aktyvumo mažėjimas yra viena iš pagrindinių nutukimo priežasčių, ne išimtis ir Lietuva - pagal nutukimą reitinguojamame pasaulio šalių sąraše Lietuva užima 37 vietą.
Dar viena iškylanti problema mobilių sveikatos technologijų srityje yra ta, kad dažnai žmogus ar gydytojas/specialistas nežino ką daryti su išmaniųjų dėvimų technologijų gautais fiziologiniais duomenimis, kaip juos interpretuoti ir kokias konsultacijas suteikti.
Projekto nauda: Projekto metu bus sukurtos išmaniosios mobilios sveikatos technologijų sistemos, skirtos individualizuotai asmeniui valdyti aerobinės ištvermės krūvį biogrįžtamuoju ryšiu ir gauti e-konsultacijas. Sukurtos mobilios sistemos leis žmonėms pagal individualiai atliktus testus ir širdies ritmo variabilumo rodiklį parinkti individualius treniruočių paketus pagal įvairius fizinio aktyvumo tipus (bėgimui, važiavimui dviračiu, irklavimui, šiaurietiškam ėjimui bei dinaminei veiklai sporto klube). Duomenų surinkimui sistemoje bus naudojamos įvairių gamintojų išmaniosios dėvimos technologijos (Polar, Zephyr it kt. gamintojų įranga), kurios leidžia išmatuoti širdies ritmo variabilumą bei kitus fiziologinius parametrus. Taipogi, bus sukurtas programinis ciklinės apkrovos įrenginio modelis testavimams ir krūvio intensyvumui koreguoti. Sukurtų individualių treniruočių valdymo modelių ir įrangos dėka žmogui bus pateikiamos tinkamiausios asmeninės e-konsultacijos, kurios leis pagerinti sveikatos būklę, rezultatų efektyvumą bei užtikrins sveikatos saugumą.
Projekto rezultatai leis sumažinti didžiausią probleminę sritį sveikatos srityje - mažins lėtinių neinfekcinių ligų susirgimo riziką.
 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.