iVitaLab

„Sveikatingumo klasterio "iVita" atviros prieigos MTEPI infrastruktūros sukūrimas (iVitaLab)"

Projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-833-02-0002
Projekto data: 2017/10/02-2019/10/01
Priemonė: Inoklaster LT Nr.2

UAB „De Futuro“ kaip projekto vykdytojas kartu su klasterio nariais nuo 2017 m. spalio mėn. 2 d. pradėjo vykdyti projektą „Sveikatingumo klasterio „iVita“ atviros prieigos MTEPI infrastruktūros sukūrimas (iVitaLab)“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-833 „Inoklaster LT“.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 868.000,00 Eur, o projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama 564.200,00 Eur projektui skirtų finansavimo lėšų. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektas bus įgyvendinamas nuo 2017 m. spalio mėn. 2 d. iki 2019 m. spalio mėn. 1 d.

Projektas priskiriamas prie sumanios specializacijos „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos" krypties ir „Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui“ prioriteto.

Projekto metu sveikatingumo klasterio „iVita“ koordinatorius įrengs MTEPI veiklų atviros prieigos infrastruktūrą „iVitaLab“, įsigydamas naujų tyrimų stendų ir įrangos bendram MTEPI veiklų vykdymui. Projektas padės įgyvendinti klasterio siekį padidinti klasterio „iVita“ matomumą, narių skaičių ir įsitraukti į tarptautinius tinklus. Įgyvendinus projektą ir panaudojus projekto metu įsigytą tyrimų įrangą, bus sukurti inovatyvūs ir technologiškai patobulinti produktai prevencinio sveikatingumo ir reabilitacijos srityje.

UAB „De Futuro“ sukurdama naują MTEPI veiklų vykdymo infrastruktūrą su jai priklausančiais naujais tyrimų stendais ir įrengimais sukurs naujas unikalias mokslines ir technologines paslaugas, kur įmonės galės naudotis teikiamomis paslaugomis naujų produktų kūrimui.

UAB „De Futuro“ projekto metu 2017-2018 m. laikotarpiu įsigijo ir jau įrengė atviros prieigos centro iVitaLab:

• precizinių komponentų reabilitacijai tyrimų stendą:

 

• funkcinės ir išmanios tekstilės tyrimų stendą:

• pėdų skenerį:

Projekto metu klasterio MTEPI atviros prieigos infrastruktūros (iVitaLab) sukūrimui dar planuojama įsigyti:

• papildomus įrengimus funkcinės ir išmanios tekstilės tyrimų stendui;

• įtvarų mezgimo įrengimą.

Projekto nauda: Dėka naujos klasterio infrastruktūros, bus sukurtos išskirtinės MTEP tyrimų paslaugos. Atlikta Lietuvoje esančių atviros prieigos centrų ir klasterių siūlomos įrangos analizė rodo, kad centrai ir klasteriai neturi reikalingos projektui tyrimų įrangos.
 
Projekto metu įsigyti tyrimų stendai ir įranga leis atlikti klasterio suplanuotas bendras MTEP veiklas, klasterio nariams kurti ir tobulinti produktus, skirtus asmens bei visuomenės prevencinei sveikatai ir reabilitacijai, suteiks produktams tokias naujas savybes vartotojams, kaip saugumas, sveikatos prevencija, siektinų rezultatų efektyvumas, motyvacija ir gerėjanti sveikata.
 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.