Misija, vizija ir tikslai

 
  Misija. Kodėl mes esame?
       
           
 

Klasterio misija – teikti rinkai į vartotojų poreikius orientuotus aukštos kokybės bei didelės pridėtinės vertės produktus bei paslaugas, diegti ir skatinti naujausias ir efektyviausias gamybos bei valdymo technologijas, skatinti verslo įmonių bei mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros ir inovacijų srityje, skatinti jaunimo verslumo ugdymą šalyje, stiprinti klasterio įmonių konkurencingumą tiek vidinėje, tiek ir išorinėje rinkose.

       
           
 
  Vizija. Kuo mes norime būti?
       
           
 

Klasterio vizija – tapti žinomu klasteriu tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų, tapti traukos objektu ir nuolatos plėstis pritraukiant naujas verslo įmones bei pritraukiant mokslo ir studijų institucijas iš Lietuvos ir užsienio bei sukurti palankią terpę MTEPI veiklų vykdymui.

       
           
 
  Tikslai. Kad klasterio viziją taptų realybe, išsikėlėm sau tokius tikslus:
       
           
 
 • Tiesioginės ekonominės naudos siekimas klasterio veikloje dalyvaujančioms įmonėms pasinaudojant įvairiais klasterio disponuojamais įrankiais, tokiais kaip žinių bazė, kompetencija, pardavimų platforma ir pan.;
 • Kaupti žinių bazę, reikalingą klasterio plėtrai, MTEPI veikloms, kito įvairaus pobūdžio bendroms veikloms vykdyti ir šia žinių baze dalintis klasterio viduje;
 • Kaupti įvairiapusišką kompetenciją bei ja dalintis klasterio viduje susitikimų, seminarų ir konsultacijų pavidalu;
 • Didinti klasterio narių konkurencingumą rinkoje pasinaudojant sukaupta žinių baze, diversifikuota kompetencija, vykdant vidinius projektus ir pasinaudojant kitais klasteriui prieinamais įrankiais;
 • Kurti naują pridėtinę vertę pasinaudojant klasteryje sukauptomis žiniomis ir kompetencija, vystant naujus produktus / paslaugas ar suteikiant naujų savybių esamiems;
 • Bendro klasterio prekinio ženklo sukūrimas, leidžiantis lengvai pozicionuoti naujus ar esamus klasterio narių produktus perteikiant aiškią ir suprantamą žinutę vartotojams apie produktų pobūdį, vertę, kokybę ir pan.;
 • Bendros pardavimų platformos, apimančios pardavimų tinklus, e-prekybos įrankius, rinkodaros įrankius ir informacinius įrankius, sukūrimas;
 • Mokslinių tyrimų, reikalingų naujai pridėtinei vertei sukurti išvystant naujus produktus ar suteikiant išskirtines savybes esamiems, vykdymas;
 • Informacijos sklaida siekiant informuoti visuomenę, verslą bei valstybę apie klasterio veiklą ir jos rezultatus taip didinant klasterio žinomumą ir pripažinimą;
 • Mechanizmo, sudarančio sąlygas individualiems klasterio nariams ar jų grupėms teisingai pasirinkti individualius projektus, sukūrimas;
 • Bendrų projektų, skirtų klasterio plėtrai, naujų produktų kūrimui ar esamų patobulinimui, vykdymas;
 • Išorinių investicijų klasterio plėtrai, naujų produktų kūrimui ar MTEPI veikloms vykdyti pritraukimas;
 • Tikslinės klasterio plėtros vykdymas siekiant pritraukti svarbius vertės grandinės dalyvius, padidinti klasterio žinių bazę, išplėsti kompetencijos ribas ar vykdyti įvairiaus pobūdžio projektus;
 • Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis vykdant MTEP veiklas, užsakant reikalingus mokslinius tyrimus, skatinant studentų verslumą ir dalinantis verslo bei mokslo žiniomis;
 • Bendradarbiavimas su kitomis klasterinėmis struktūromis.
       
   
 
  Mūsų vertybės:
       
           
 
 • Komandinis darbas;
 • Profesionalumas;
 • Patikimumas;
 • Pasitikėjimas.